ایده های اجرای نورپردازی در فضای شهری

ایده های اجرای نورپردازی در فضای شهری
  • استفاده از نورافکن هایی که بر روی ساختمان ها و یا ستون ها نصب شده و به صورت متقارن و نامتقارن نورپردازی می کند. استفاده از نورپردازی با نورافکن برای فواصل دور می باشد.
  • برای توزیع نور غیر یکنواخت، می توان چراغ ها را در کف نصب کرد تا تاکیدی بر نما باشد.
  • چراغ هایی که در کف بکار می روند برای روشنایی بوته ها و درختان بسیار مناسب می باشند.
  • نورپردازی زیر آبنماها باعث می شود که حرکت آب و فواره ها در ترکیب با رنگ ها، می تواند بسیار زیبا و خیره کننده باشد.
  • نورپردازی جداره و کناره های پله ها نیز بسیار مفید است و مسیر را روشن می کند.
  • چراغ هایی که بر روی نما ساختمان نصب می شود باعث پخش نور از زاویه بالا و پایین می شود و توجه عابرین را به خود جلب می کند. این چراغ ها جزئیات نما را مشخص می کند و با تاکید بر آن، به زیبایی و منحصربودن فضا می افزاید.
  • استفاده از لامپ های ال دی ای برای نشان دادن بنرهای تبلیغاتی و جاهایی که نیاز به کنترل دارند، مناسب می باشد.
  • استفاده از نوارهای LED بر لبه پشت بام ها، باعث جلب توجه عابرین پیاده می شود.
  • استفاده از لامپ هایی با مدل های شیک و مدرن در فواصل کوتاه و به تعداد زیاد نیز باعث زیبایی و خیرگی فضا می شود.
رایانیک
ارسال دیدگاه